Модерен балет за възрастни в Балетна школа Класик – М от м. февруари 2022г.

Модерен балет за възрастни в Балетна школа Класик - М

От месец февруари 2022г. в залата на КЛАСИК-М започват уроци по модерен балет за възрастни.

Съвременният танц известен още като “contemporary”  е жанр на танцовото изпълнение, който се развива през средата на ХХ век и оттогава се превръща в един от доминиращите жанрове за официално обучени танцьори по целия свят, с особено голяма популярност в САЩ и Европа.  Въпреки че първоначално е заимстван от класически, модерни и джаз стилове, той е започнал да включва елементи от много стилове на танца.

Поради техническите си прилики, често се възприема като тясно свързан със съвременния танц, балет и други класически концертни танцови стилове. От февруари започваме уроци и в нашата зала всеки 2-ри и 4-ти петък от месеца.

За повече информация вижте в меню “график”.

Поканени са всички дами 17+