Месечна такса – 55 лв. независимо от броя на посещения